ប្រម៉ូសិនប្រាក់ត្រឡប់លើកីឡារហូតដល់ 300%
ទិញ FREE SPIN និងទទួលបានប្រាក់បន្ថែម 20% ពីការឈ្នះ
សមាជិកថ្មីភ្នាល់កីឡាលេីកដំបូងសងប្រាក់វិញ 100%
ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់សរុប
ទាញយកកម្មវិធី FAFA988 App ទទួលបាន 2$ ភ្លាមៗ
ប្រម៉ូសិន DG Hacker
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្ត រហូតដល់ 30$
ចាក់វ៉ាក់សាំង ដើម្បីទទួលបាន 10$ ហ្វ្រី
ការចាប់រង្វាន់ពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍ !! ឈ្នះជាទឹកប្រាក់រហូតដល់$288 !
ប្រូម៉ូសិន ចែករង្វាន់ ផ្តល់ជូនរង្វាន់យ៉ាងសន្ទឹកសន្ទាប់
ថែមជូន 10$ សម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត
រង្វិលជុំនៃ ការភ្នាល់បាល់ ( ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុត $688 )
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញដល់ទៅ 388$
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 110%
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 20%
ប្រាក់រង្វាន់ 10%
សមាជិកថ្មីដាក់ប្រាក់ 2ដុល្លារ ទទួលបាន 4ដុល្លារភ្លាមៗ
ដាក់ប្រាក់ 50$ ថែមជូន 10$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 20$ ថែមជូន 4$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 10$ ថែមជូន 2$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 5$ ថែមជូន 1$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 3$ ថែមជូន 0.6$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ហ្គេមបាញ់ត្រី បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 10%
បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 5%
កីឡាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.25% (អត្តនោម័ត)
ភ្នាល់បាល់ បង្វិលប្រាក់សង 0.5% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (អត្តនោម័ត)
កាស៊ីណូនិងស្លត់ហ្គេម បង្វិលប្រាក់ 0.5%